Αιγείρου, δήμος

Αιγείρου, δήμος
Νέος δήμος (4.418 κάτ.) του νομού Ροδόπης, που συστάθηκε με το σχέδιο Καποδίστριας και αποτελείται από τις πρώην κοινότητες Αιγείρου, Νέας Καλλίστης και Φαναρίου, οι οποίες καταργήθηκαν, καθώς και από τους συνοικισμούς Αρωγή, Γλυφάδα, Μέση, Παραλία Μέσης και Πόρπη της κοινότητας Μέσης, Μελέτη της κοινότητας Σώστου και Παλαιάς Καλλίστης της κοινότητας Αμβροσίας, οι οποίοι αποσπάστηκαν από αυτές. Έδρα του δήμου ορίστηκε ο οικισμός Αίγειρος.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Liste der Gemeinden Griechenlands (1997–2010) — Die folgende Tabelle umfasst alle griechischen Gemeinden, die im Zuge des Kapodistrias Programms von 1997 aus knapp 6.000 kleineren kommunalen Einheiten geschaffen wurden und im Zuge des Kallikratis Gesetzes von 2010 zum 1. Januar 2011… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”